Vad ingår i föreläsningen om riskbruk, missbruk och beroende?

Att ha en medarbetare med alkoholproblem är inte bara extremt skadligt för medarbetaren utan det kostar även företaget mycket i form av minskad prestation, frånvaro, misstag i arbetet et. c. Att ha en vän eller skolkamrat med alkoholproblem är oftast väldigt jobbigt. I Sverige har tio procent av befolkningen antingen ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol. Var fjärde person som hamnar inom sjukvården har en alkoholrelaterad sjukdom/skada och detta är ett stort samhällsproblem som även skapar höga kostnader för samhället samt arbetsgivarna. För att inte prata om dem emotionella skadorna som missbrukaren åsamkar sin familj, sin omgivning och sig själva. Föreläsningen lär er vilka signaler ni kan titta efter för att se om någon har problem samt hur ni kan agera om någon i er omgivning har problem med alkohol, droger eller andra beroenden, oavsett om det är på arbetsplatsen, studierna, vänskapskretsen eller i familjen. Det är inte ovanligt att omgivningen tror att de hjälper missbrukaren genom att bli medberoende eller möjliggörare. Man kanske "täcker upp" för missbrukaren så att hen inte får konsekvenser genom att vara tyst, låna ut pengar, ringa och sjukanmäla eller ljuga åt hen. Fast det är ju egentligen oftast konsekvenserna som får personen att vilja göra en förändring. Det är trots allt inte så många som vill göra förändringar när missbruket "rullar på" bra och personen befinner sig en romansfas i sitt missbruk.

Personen som har ett missbruk bör ses som sjuk i och med att beroende är sjukdomsklassat enligt WHO (Världshälsoorganisationen). Det vill säga, den inser inte själv vad missbruket faktiskt gör med hen. Man kan säga att missbrukarens hjärna är "kidnappad" eftersom hens hjärna vill åt dem kortsiktiga belöningarna och eftersom belöningssystemet inte fungerar som det ska kan personen inte lita på sina egna impulser och sug. Omgivningen kan inte heller lita på missbrukaren som styrs av det dysfunktionella belöningssystemet. Det viktiga är att personen får adekvat behandling för att kunna förstå sitt beroende och lära sig att hantera triggers et. c. för att kunna vidmakthålla sitt måttliga drickande eller nykterhet. Eftersom personen själv oftast inte inser vidden av sitt problem så behöver hen oftast yttre hjälp för att komma till behandlingen. Föreläsningen lär cheferna, kollegorna, skolkamraterna, vännerna och familjemedlemmarna hur man på bästa sätt kan hjälpa personen som har ett missbruk. Föreläsningen kan i vissa fall även hjälpa personen som har ett missbruk att öppna ögonen, komma förbi förnekelsen och inse sitt egna missbruk och hur den kan göra för att få hjälp med detta. 

Föreläsningen kommer att lära er följande:

  • Så vanligt är alkoholproblem, drogproblem samt spelberoende.
  • Hur chefer, medarbetare, vänner, familjemedlemmar och skolkamrater ska agera när de misstänker att någon har alkoholproblem, drogproblem eller spelberoende.
  • Hur mycket alkohol per dag/vecka som kroppen klarar av att hantera utan att det är skadligt, det vill säga hur många alkoholenheter som är ok per vecka och per tillfälle för en kvinna respektive en man och vart gränsen går mellan riskbruk, missbruk och beroende.
  • Hur behandlingarna ser ut för riskbruk, missbruk och beroende.
  • Hur kan personen själv förstå att den har ett riskbruk, missbruk eller beroende och vilka är kriterierna man kan gå efter.
  • Hur man slutar vara medberoende och möjliggörare till missbrukaren och hur man sätter sunda gränser.
wineglass-553467_1280.jpg

Positiv föreläsning!

Missbruk som föreläsningsämne är ofta tankeväckande och det kan vara upplyftande, inge hopp och åstadkomma en positiv förändring.

 

 

Varför föreläsningar om missbruk?

Syftet med att anlita en föreläsare inom missbruk kan variera stort. Det kan handla om allt från att identifiera, våga agera och bemöta personer med missbruk till berättelser som ger perspektiv, det förebyggande arbetet eller företagsekonomiska aspekter.