Karriärcoaching vänder sig till dig som vill utveckla din karriär. Det kan handla om att byta bana och hitta en riktning som är i samklang med din personlighet, dina kärnvärden och dina långsiktiga mål. Det kan även röra sig om stöd, motivationsarbete och vägledning i att veta vilka steg man ska ta i eller ifrån sitt nuvarande arbete.

Vissa personer känner sig förvirrade och behöver hitta sig själva och vad de vill i detta avseende. Andra behöver stöd i att våga ta steg framåt, trots att dessa steg går utanför ens "comfort zone" och skapar rädsla. Coachingen utförs av leg. psykologer och leg. psykoterapeuter.