Livscoaching vänder sig till dig som inte har som mål att behandla psykisk ohälsa utan syftet är snarare att göra förändringar och uppnå mål i livet. Coachen hjälper dig med olika psykologiska verktyg att uppnå dessa förändringar och mål. Det kan exempelvis handla om personlig utveckling, självkänsla, motivation, övning i att säga nej, relationssvårigheter, balans i livet et. c.