Sveapsykologerna erbjuder psykologisk behandling och psykoterapi via videolänk.

Studier har visat att du inte behöver träffa din psykolog på en psykologmottagning för att terapin ska ha god effekt. Beroende på problematik och klientens preferenser kan behandlingen vara lika effektiv via videolänk som den hade varit på en psykologmottagning. Våra sessioner är 45 minuter och inte 25 minuter som de flesta andra videoterapiaktörerna erbjuder. Vi tror på längre sessioner så att man verkligen hinner prata om det man behöver prata om. Vi erbjuder utöver KBT även psykodynamisk terapi, existensiell terapi och ACT (inriktning inom KBT). Sveapsykologerna utgår från att vi alla är individer med unika behov och behöver därför skräddarsydda behandlingar utifrån olika metoder. Vi kan erbjuda tider fort och vi har även tider kvällar och helger.

Du kan få hjälp med:

 • Ångestproblematik såsom panikångest, generaliserad ångest och oro.

 • Fobier av olika slag, exempelvis social fobi.

 • Låg självkänsla och dåligt självförtroende.

 • Relationsproblem.

 • Depressioner och sorg.

 • Stress och utmattningssyndrom.

 • Kulturell anpassning.

 • Existentiella frågor och personlig utveckling.

 • Livskriser.

 • Missbruksproblematik.

 

Det är viktigt att du snabbt får hjälp med dina besvär eller relationsproblem innan de blir för svåröverkomliga. Många människor drar sig från att kontakta en psykolog på grund långa kötider, svårigheter att ta sig till psykologmottagningen, rädsla för att träffa psykologen et. c. Sveapsykologerna vill underlätta tillgängligheten för alla genom att erbjuda psykologisk behandling/psykoterapi via videolänk. Vi kan erbjuda tider fort.

Sveapsykologerna erbjuder snabb och effektiv hjälp för psykologiska besvär, relationsproblem med mera av erfarna leg. psykologer och leg. psykoterapeuter utan att fysiskt behöva ta sig till psykologmottagningen. Genom årens lopp har vi hjälpt många personer med relationsproblem, ångest, depression, nedstämdhet, sorg, oro, stress, utmattning, kriser, fobier, låg självkänsla, dåligt självförtroende et. c.

Sveapsykologerna erbjuder smidig och bekväm samtalsterapi. Du behöver inte ödsla tid på att ta dig iväg till en psykologmottagning, utan kan stanna i din trygga hemmiljö. Det viktiga för oss är att det känns bra för dig!

Fördelarna med videoterapi är:

 • Professionell hjälp hemifrån.

 • Bra om du vill vara anonym.

 • Frihet att välja plats och miljö, vart du än befinner dig.

 • Tid över till annat då du slipper restiden till och från psykologmottagningen.

 • Enkelt och bekvämt.

 • Alla människor är olika, vissa föredrar att gå till en psykologmottagning, medan andra finner det enklare och mer bekvämt att prata och öppna sig om man inte befinner sig i samma rum som psykologen.

 • Trygga och erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter.