Ledarskapscoaching (Chefscoaching) är inriktat på att utveckla ledarskapsförmågan på olika sätt. Det kan exempelvis handla om stöd i chefsrollen, utveckla relationerna till medarbetarna på ett sunt sätt, hitta en balans mellan att vara för styrande och för till lags, motivationsarbete, utveckla det inre och yttre ledarskapet, transparent kommunikation, validering et. c.