Ledarskapscoaching (chefscoaching) är inriktat på att utveckla ledarskapsförmågan på olika sätt. Det kan exempelvis handla om stöd i chefsrollen, att utveckla relationerna till medarbetarna på ett sunt sätt, hitta balans mellan att vara för styrande och för till lags, motivationsarbete, att utveckla det inre och yttre ledarskapet, transparent kommunikation, validering et. c.