Vad ingår i föreläsningen om stress?

Att förebygga stress på arbetsplatsen ökar motivationen och arbetsglädjen. Föreläsningar om stress handlar om att förebygga stress, hantera stress samt om orsaker till stressymptom. Med en föreläsning om stress kan företaget tillsammans med deras anställda öka arbetsglädjen och motivationen i arbetet. Många lider av stress vilket påverkar arbetet negativt och många blir sjukskrivna. Genom en föreläsning om stress får ni verktyg för att förebygga stress, se signalerna på när någon mår dåligt och skapa en trygghet på arbetsplatsen. Långvarig stress ökar risken för utmattningssyndrom och genom att se signaler hos en själv och andra kan man göra förändringar i tid. Några signaler är lättirritation, dåligt minne, bristande koncentration med mera. Det finns positiv stress då vi känner oss stimulerade, vi har då en känsla av kontroll och vi har möjlighet till stöd. Denna positiv stress kallas även för "flow". Ofta känns det som att tiden står still och uppgiften känns stimulerande. Ibland kan personen även få en euforisk känsla. Det finns även en långvarig stress utan återhämtning och utan en känsla av kontroll samt stöd som till slut blir skadlig. Man kan också vara understressad vilket kan leda till att jobbet känns tråkigt, understimulerande, demotiverande och man kan känna sig nedstämd. 

I föreläsningen får ni får lära er om de hormoner som gör att vi blir stressade och att stress är något som får oss att prestera och leverera mer. Men om stressen blir för hög sjunker vår prestationsförmåga. Andra kunskaper som förmedlas är att fysisk träning förbättrar vår sömn, hjälper oss att bränna stresshormoner och hjälper oss att förebygga utmattningssyndrom. Den viktigaste återhämtningen är sömnen. Vi behöver dock återhämtning kontinuerligt och det är viktigt att tänka vi har begränsat med energi och att vi behöver en balans mellan det som tar och det som ger energi. I föreläsningen förklaras att vi har något som heter det autonoma nervsystemet som består av det sympatiska (stress - kamp/flykt) samt det parasympatiska (återhämtning). Vi går igenom hur man kan aktivera det parasympatiska nervsystemet för att förebygga långvarig stress. Även mindfulness har visat sig vara bra vid bl.a. stress. I föreläsningen ingår övningar i mindfulness som deltagarna kan fortsätta med sedan på egen hand.

 

Lär dig vad stress är samt hur man förebygger det På bästa sätt

Lär dig vad stress är samt hur man förebygger det På bästa sätt

I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG:

  • Stress i rätt mängd, det vill säga positiv stress, är bra för prestation, effektivitet och flow.
  • Identifiera och hantera negativa konsekvenser av stress och därmed förebygga utmattningssyndrom.
  • Sömn och dess påverkan på kropp och välmående samt information om hur man arbetar med sömnproblematik.
  • Träningens påverkan på stress och psykisk hälsa.
  • Olika verktyg för att hantera stress: bl.a. sund självhävdelse, att lära sig identifiera och tillgodose sina egna behov, vikten av rutiner och struktur, att undvika multitasking et. c.
  • Mindfulness.