Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

En del människor som är med om trauman bearbetar inte sina traumatiska upplevelser automatiskt och riskerar då att drabbas av PTSD. Detta kan yttra sig genom flera symtom som bland annat flashbacks, mardrömmar, återupplevelse av händelsen, undvikanden med mera. KBT har visat sig vara en effektiv behandlingsform för personer med PTSD. Vid denna diagnos tar personen på sig både inre- och yttre undvikanden vilket vidmakthåller traumat eftersom bearbetning inte får ske. I behandlingen får klienten lista sina undvikanden och därefter exponera sig för tidigare händelser genom att bland annat prata om det som har hänt så att händelserna blir mindre laddade och därmed bearbetas. Personen får även utmana sina yttre undvikanden eftersom även detta är hjälpsamt för bearbetningen. Ett trauma kan påverka personens känsla av trygghet, tillit, självkänsla, säkerhet samt intimitet. Traumat påverkar hur personen ser på sig själv, omvärlden, framtiden och livet. Personen anammar då ofta nya beteendemönster i form av undvikanden såsom att exempelvis hålla sin omgivning på avstånd, undvika vissa platser et. c. Genom att exponera sig på ett säkert sätt om och om igen utifrån en gradvis strukturerad exponeringshierarki så kan personen få en nyinlärning det vill säga se att dessa nya antaganden och livsregler som uppstått efter traumat inte nödvändigtvis behöver stämma. Hjärnan tycker om att generalisera och dessa generaliseringar kan vara adaptiva det vill säga effektiva i överlevnadssyfte men de behöver ändå inte stämma.

Exempelvis en person som blir rånad av någon i röd jacka gynnas inte av att få påslag och undvika alla människor som har röda kläder. Tyvärr kan hjärnan dra sådana felaktiga slutsatser efter ett trauma och då behöver personen exponera sig och se att det felaktiga antagandet inte stämde. Hjärnan är snabb på att dra slutsatser. Den är snabb men inte alltid korrekt. Detta har gynnat människan tidigare och därför har vi denna funktion. En person som exempelvis går i skogen kan se en pinne och tro att det är en orm. Personen hinner hoppa undan och bli rädd vilket är funktionellt om det faktiskt hade varit en orm där. Hjärnan är snabb eftersom det är bättre att hoppa undan en gång för mycket än att bli biten av en giftig orm. Att behandla post traumatiskt stress syndrom kan vara skrämmande eftersom personen ska återgå till de gamla traumana. Det är viktigt att komma ihåg att minnen och känslor är ofarliga och att när man sitter och berättar för psykologen så är man helt trygg. När personen får återvända till minnena från en trygg plats så blir det sakta men säkert mindre och mindre jobbigt att exponera sig och därmed sker bearbetningen.