Vad är sömnsvårigheter?

De flesta människor har upplevt svårigheter med att sova någon gång. Vanligtvis är problemen övergående och orsakar därmed inga större bekymmer. Vid sömnstörning är svårigheterna av sådan grad att det känns som om man inte kan fungera tillfredställande. Problemen kan yttra sig på olika vis. Det kan handla om svårigheter att somna in eller en oförmåga att bibehålla sömnen. Sömn med bristande kvalitet är ett annat vanligt problem. Kvaliteten på vår sömn hänger intimt samman med hur vi mår i stort och bakomliggande orsaker är ofta högst individuella. Det finns ofta både fysiologiska, mentala samt rent praktiska faktorer som bidrar till sömnsvårigheterna. Sömnsvårigheter är ofta ett första tecken på stress, oro eller depression. Gemensamt för de flesta personer som lider av sömnsvårigheter är att man utvecklat en stark oro kring sin sömn. Det finns en del olika behandlingar för sömn. Några som har visat sig vara effektiva är sömnrestriktion och stimuluskontroll. I detta ingår bland annat kartläggning av sömnen i form av en sömndagbok. 

Det är viktigt att hitta sömnrutiner som man alltid använder eftersom personer som har sömnproblem behöver hitta goda rutiner. Vaknar man sent en dag så är det svårt att gå och lägga sig tid eftersom personen behöver ha varit vaken ett visst antal timmar för att bli trött. Det är bra att motionera eftersom man då bland annat "bränner" stresshormoner vilket är bra för sömnen. Viktigt bara att det inte blir för sent på kvällen eftersom träning kan gör att man känner sig "speedad" vilket kan göra att det blir svårare att somna. Viktigt att inte dricka koffein för sent på kvällen eftersom det gör att det blir svårare att somna. Det är bra att komma upp tidigt på morgonen och få solljus eftersom skiftningen mellan ljus och mörker påverkar kroppens produktion av melatonin vilket är positivt för personens sömn. Det är även viktigt att sovrummet endast används för att sova eftersom personen annars kan börja associera sovrummet med vaket tillstånd och vakna aktiviteter. Rummet behöver vara mörkt, svalt och sängen behöver vara skön och trivsam. Sömnen är ett behov och som alla andra behov vill vi ha mer av det vi fått för lite av. Därför är det viktigt att personen inte sover på dagen och tillgodoser behovet dagtid eftersom den då inte kommer ha lika stort behov när det är sovdags. Många personer underskattar hur mycket de sover och blir positivt överraskade när ser sömndagboken och genomsnittstiden för sömnen. Det kan också vara lugnande att veta att det finns något som heter deltasömn vilket innebär att vi snabbare kommer in i djupsömn natt nummer två efter natt med lite sömn. Kroppen reglerar på det viset vår sömn utifrån vårt behov. 

För många människor har det här med sömnen blivit ett stort problem dels på grund av faktiskt sömnbrist och även på grund av oro kring sömnbristen. Sömnen och sängen börjar associeras med ångest och sömnproblem. Personen kan ha haft många nätter av sömnbrist när den har legat i sängen och fått katastroftankar om att inte kunna somna på natten och inte klara av dagen efter. Dessa katastroftankar gör det svårare att somna och personen hamnar i en ond cirkel. Rekommendationen är att gå upp efter femton minuter om man inte kan sova och göra något såsom att läsa en bok tills personen blir trött och vill prova att gå och lägga sig igen. Annars finns risken att personen börjar associera sängen med vaket tillstånd. Nedvarvning ett par timmar innan läggdags är också bra. Att ta bort skärmar och annat som triggar igång hjärnan är hjälpsamt för att få kroppen att förstå att den ska sova. Man kan tänka att man behöver göra sig trött och redo genom att ta bort stimuli som gör dig pigg såsom jobbmail, facebook och så vidare. Även stress kan ge sömnproblem eftersom stresshormonerna finns i kroppen och personen har svårt att hamna i sömnläge när det fortfarande befinner sig i kamp- eller flyktläget. När det finns samsjuklighet som depression, stress eller ångest i samband med sömnproblem så behöver dessa undersökas och ibland lägger man fokus på det enbart eller parallellt eftersom det ibland är det som stör sömnen.