Vad är krishantering?

Det är mycket individuellt hur en person tar en kris. Det beror på många faktorer såsom sårbarhet, möjlighet till stöd, typen av kris et. c. En kris kan utlösas vid t ex rån, olyckor, kriser i verksamheten, konflikter, samarbetssvårigheter, personliga kriser eller dödsfall bland medarbetare. Samtalsstödet gör sig bäst om det sker i så nära anslutning till krisen som möjligt och det kan innehålla handledning till ledning eller direkt stöd till drabbade. Vanliga psykologiska reaktioner eller symptom vid en kris är oförmåga att ta in det som har hänt, känslomässig avstängning, känslor av overklighet, överväldigande känslor, låg självkänsla, trötthet, sömnproblem, ångest och oro, nedstämdhet, känslighet för stress och krav, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Vissa personer känner alla dessa symtom och andra endast några få symtom. Följden kan bli svårigheter att klara av arbete och socialt umgänge eller att orka med att leva ett bra liv. Om personen drar sig undan från det som kan hjälpa till i bearbetningsprocessen så minskar det chansen för att läka. Människan har en stor förmåga till självläkning efter kriser och endast några få procent av kriserna leder till post traumatiskt stress syndrom. Att få ett bra stöd direkt vid krisen minskar risken för PTSD. Vi har lång erfarenhet av arbete med enskilda individer och grupper i kris och erbjuder akut tillgänglighet för bedömning, handledning och stöd till drabbade. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara till hjälp. I inledande kontakt kan vi tillsammans formulera och bedöma vad ni behöver.