Vad är konflikthantering?

Det kan uppstå konflikter på arbetsplatser, i relationer med mera. Då är det bra att lära sig verktyg för hur man kan lösa dessa konflikter. Hur du kan kommunicera utan att anklaga, för att undvika att den andra personen går in i försvar. Konflikter kan orsaka oerhörd stress, ångest och det kan även i vissa fall leda till depression.

Det finns vissa grunder i kommunikation som kan användas för att hantera konflikter. Exempelvis vet man att validering är effektivt. Det innebär att man tar sig tid att lyssna på den andra parten och bekräftar att man har förstått vad den andra har sagt. Exempelvis kan man återberätta vad den andra sa fast med andra ord för att visa att man har förstått vad personen menade. Sedan behöver den andra parten lyssna på dig. Om man anstränger sig för att ha en dialog vilket innebär att båda vill göra sitt bästa för att ta in vad den andra säger så ökar möjligheten till att konflikten löser sig på ett konstruktivt sätt. Motsatsen till dialog är debatt där man går in med tanken om att vilja ha rätt och "skjuta" ner den andres argument. Detta leder ofta till frustration och ilska hos bägge parter eftersom det ligger i människans natur att vilja bli validerad och lyssnad på. För att klara av att validera kan man behöva parkera sina reaktioner vilket inte alltid är så lätt när personens tankar och känslor leder till impulsiva beteenden som istället för validering leder till invalidering vilket ökar risken för konflikter.

En annan sak som är viktig för att kunna ha konstruktiva dialoger är förmågan att prata utifrån begreppet jag-budskap vilket innebär att man berättar om sina observationer, tankar, känslor, behov och vilja på ett sätt som inte är anklagande eller kritiserande. Människor tycker generellt inte om kritik eftersom det kan leda till känslor av skam vilket kan ge en sekundär ilska. Detta ger näring till konflikten. Att träna på att prata utifrån jag-budskap på ett ödmjukt sätt ökar chansen att den andra personen vill lyssna och validera. Ibland kan relationen vara mycket infekterad och personen får träna på tolerans, förlåtelse och acceptans.

I vissa fall är konflikten mycket svår att lösa. Speciellt om ena parten inte vill arbeta med validering och jag-budskap. I många fall går det dock att ta steg framåt i konflikthanteringen. Bäst är att ta dialogerna när personerna inte är i affekt eftersom den stressade hjärnan inte ser saker lika nyanserat som den lugna och harmoniska hjärnan vilket ökar risken för en förstorad konflikt. När personen är i affekt gör den oftast bäst i att ta en paus och ta samtalet senare när den har hunnit fundera på vad den vill säga och hur den vill säga det.