Livscoaching vänder sig till dig som inte har som syfte att behandla psykisk ohälsa utan snarare vill göra förändringar och uppnå mål i livet. Våra professionella coacher hjälper dig med olika psykologiska verktyg för att lyckas genomföra dessa förändringar och uppnå dina mål. Det kan exempelvis handla om personlig utveckling, självkänsla, motivation, balans i livet, relationssvårigheter, övning i att lära sig säga nej et. c. Livscoaching används för att förebygga psykisk ohälsa på ett effektivt sätt. Att fokusera på återhämtande beteenden, sund gränssättning, existentiella frågor o.s.v. kan förhindra uppkomsten av depression, utmattningssyndrom och ångest.