Livscoaching vänder sig till dig som inte har som huvudsakligt syfte att behandla psykisk ohälsa utan snarare vill göra förändringar och uppnå mål. Våra professionella coacher hjälper dig med olika psykologiska verktyg för att lyckas genomföra dessa förändringar och uppnå dina livsmål. Det kan exempelvis handla om personlig utveckling, självkänsla, motivation, balans i livet, relationssvårigheter, övning i att lära sig säga nej och sätta gränser o.s.v. Livscoaching används för att förebygga psykisk ohälsa på ett effektivt sätt. Att fokusera på återhämtande beteenden, sund gränssättning, existentiella frågor et. c. kan förhindra uppkomsten av depression, utmattningssyndrom och ångest.