KBT är ett paraplybegrepp som består av flera olika inriktningar. Första vågens KBT är den så kallade behaviourismen som är mera beteendeinriktad. Här tittar man på inre- samt yttre beteenden och vad som förstärker och släcker ut dessa beteenden. Exempelvis beteendeaktivering som är verksamt vid depression kommer från behaviourismen. Senare kom andra vågens KBT som var kognitivt inriktad. Här började men lägga mer vikt på tankar: grundantaganden och livsregler det vill säga dem glasögonen som personen har på sig när han ser på sig själv, omvärlden, livet och framtiden vilka har påverkats av tidigare erfarenheter och om personen har fått sina basbehov tillgodosedda såsom trygghet, kärlek, bekräftelse och vägledning. Ett barn som har fått för lite trygghet och närhet i sin uppväxt skulle exempelvis kunna få grundantagandet att andra människor inte är pålitliga och livsregeln som bygger på grundantagandet lyder: "om du inte håller människor på avstånd kommer de att såra dig". Personen lever sedan efter dessa grundantaganden och livsregler som om de vore sanningar och motbevisar därmed aldrig dessa. Tankemönstren vidmakthålls på så vis av beteendena.

Senare kom tredje vågens KBT, där ACT och mindfulness ingår. Denna terapiform har tagit vissa delar från zenbuddhismen och den existensiella terapin. Tredje vågens KBT är transdiagnostisk, vilket innebär att den går att använda på klienter som har flera diagnoser samtidigt. Det kallas även för komorbiditet, eller samsjuklighet. I denna terapiform tar man även upp existentiella bitar, såsom mening och mål i livet samt kärnvärden. Ni finner vidare information om detta under rubriken "ACT".

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har ett starkt forskningsstöd och anses vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många typer av problemområden. Utmärkande för en KBT-behandling är att den: syftar till att förändra beteenden, är handlings- och målinriktad, fokuserar på situationen här och nu, har en vetenskaplig utvärdering av metoderna samt förändras i takt med nya forskningsrön. Sveapsykologerna är specialiserade på behandling av bland annat depression, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest (s.k. hypokondri), social ångest, sömnproblem, missbruk, stress- och utmattningsproblematik, relationsproblem, beteendeproblem, livsstilsförändringar, existentiella frågor och bristande självkänsla. Vi har mångårig erfarenhet av behandling av alla psykologiska tillstånd hos både vuxna, barn och ungdomar. Sveapsykologernas terapeuter är vana vid att arbeta med människor från olika kulturer och sociala miljöer.