Vad är mindfulness?

Mindfulness kommer från tredje vågens KBT och är inspirerat av zenbuddhismen. Det har visat sig vara ett mycket viktigt inslag i terapi och kan ha många gynnsamma effekter för hjärnan. Därmed är mindfulness hjälpsamt mot ångest, depression och stress. Hjärnan är plastisk, vilket innebär att den är förändringsbar. Det har visat sig att hjärnan förändras hos personer som tillämpar mindfulness. I studier har det påvisats positiva förändringar relativt fort, det vill säga efter att man har utövat mindfulness under en kortare period. Med hjälp av mindfulness blir personen lugnare, mindre reaktiv, lyckas släppa tankar bättre (det vill säga upplever mindre grubbel, oro och ältande) samt kan leva mer här och nu.

Det finns flera verksamma komponenter i mindfulness. Personen lär sig att skilja på sitt tänkande jag och sitt observerande jag. Människor brukar ofta identifiera sig med sina tankar, men med hjälp av mindfulness får man träna på defusion istället för att ständigt vara i fusion (sammansmältning med tankarna). Personen blir bättre på att kunna skifta fokus mellan sina tankar, känslor, behov, vilja samt yttre observationer. På så vis blir hen mer närvarande i nuet och medveten om när man inte är det. Den ökade medvetenheten om personens inre förnimmelser leder till att hen kan göra medvetna val istället för att "gå på autopilot". I mindfulness ingår ett neutralt och accepterande förhållningssätt till tankar och känslor, vilket blir någonting nytt för de som är vana att försöka "slå bort" negativa tankar och undvika negativa känslor. Ibland används mindfulness som del av en KBT- eller ACT-behandling.