Relationsproblem

Vad är relationsproblem?

Det är även möjligt att gå i individualterapi och prata om sina relationsproblem. Anledningarna kan vara flera, det kan exempelvis handla om att man inte har möjlighet att ta med sig sin partner till parterapi eller så kanske man har saker som man vill ta upp utan att partnern får höra. Relationsproblem kan handla om många olika saker, såsom exempelvis svartsjuka, ambivalens, konflikter, kommunikationsproblem, osäkerhet et. c.

Det är inte alltid så enkelt att få en relation att fungera. Det är två olika personer med två olika personligheter och två olika viljor som på något sätt ska leva sida vid sida och försöka vara lyckliga tillsammans. Efter nyförälskelse-fasen kan tvivel dyka upp. Ofta börjar de tidigare så attraktiva olikheterna gå varandra på nerverna. Ibland går man in i kritik, dömande och anklagelser vilket leder till att den andra parten då ofta känner skam och går in i försvar. Detta leder till "pajkastning", debatter och diskussioner istället för konstruktiva dialoger. Dessa konflikter där parterna inte når varandra tar mycket energi. Detta går att bryta genom att i terapin börja öva på att bryta sina gamla destruktiva kommunikationsmönster. Man får öva på jag-budskap, det vill säga att kommunicera och uttrycka sina tankar, känslor, behov och vilja på ett icke-anklagade och icke-kritiserande sätt. Det sättet att kommunicera ökar möjligheten till att den andra personen vill lyssna eftersom det inte triggar lika mycket obehag hos den andra parten som då inte känner sig lika kritiserad som vanligt. . Det är även mycket viktigt att träna på att vara lyhörd till den andres jag-budskap och träna på att validera sin partner vilket innebär att bekräfta och visa att man har förstått sin partner. Man behöver inte hålla med men åtminstone visa intresse och lyssna. Det finns olika övningar man kan träna på som ökar möjligheten till att kunna göra ovanstående i skarpt läge när det behövs.

Ofta är det svårt att ha en god och konstruktiv dialog när känslorna och impulserna tar över. Genom att träna på att parkera sina reaktioner och tänka på att tala lågaffektivt samt lyssna går det att vända på destruktiva relationer till att igen bli lika fina och kärleksfulla som de var i början. Ofta kan problemen handla om annat än konflikter. Det kan exempelvis handla om existentiella problem såsom "har jag rätt partner?" eller "vill jag ens vara i en relation?". Sådana frågeställningar kan man då fokusera på i terapin där man försöker hitta personens sanna vilja och behov som ibland gömmer sig bakom rädslor samt andra tankar och känslor.