Sveapsykologerna erbjuder psykologisk behandling och psykoterapi via videolänk

Studier har visat att du inte behöver träffa din psykolog på en psykologmottagning för att terapin ska ha god effekt. Beroende på problematik och klientens preferenser kan behandlingen vara lika effektiv via videolänk som den hade varit på en traditionell psykologmottagning. Sveapsykologerna utgår från att alla är individer med unika behov, som behöver skräddarsydda behandlingar utifrån olika metoder. Vi erbjuder utöver KBT även psykodynamisk terapi, existentiell terapi, ACT och schematerapi. Våra terapeuter kan erbjuda tider snabbt och tar även emot klienter under kvällar och helger.

Du kan få hjälp med:

 • Ångestproblematik såsom panikångest, generaliserad ångest och oro.

 • Fobier av olika slag, exempelvis social fobi.

 • Låg självkänsla och dåligt självförtroende.

 • Relationsproblem.

 • Depressioner och sorg.

 • Stress och utmattningssyndrom.

 • Kulturell anpassning.

 • Existentiella frågor och personlig utveckling.

 • Livskriser.

 • Missbruksproblematik.

 

För oss är det viktigt att du får hjälp innan problemen blir för svåröverkomliga! Tyvärr drar sig många människor från att kontakta en psykolog på grund av långa kötider, svårigheter att ta sig till psykologmottagningen, rädsla för att träffa psykologen et. c. Sveapsykologerna vill underlätta tillgängligheten för alla genom att erbjuda psykologisk behandling och psykoterapi via videolänk.

Som klient hos oss får du effektiv behandling av våra erfarna leg. psykologer och leg. psykoterapeuter, utan att fysiskt behöva ta dig till psykologmottagningen. Genom årens lopp har vi hjälpt många personer med relationsproblem, ångest, depression, nedstämdhet, sorg, oro, stress, utmattning, kriser, fobier, låg självkänsla, dåligt självförtroende, missbruk, beroendeproblematik o.s.v.

Sveapsykologerna erbjuder smidig och bekväm samtalsterapi. Du behöver inte ödsla tid på att ta dig till en psykologmottagning, utan kan stanna i din trygga hemmiljö. Det viktiga för oss är att det känns bra för dig!

Fördelarna med videoterapi är:

 • Professionell hjälp hemifrån.

 • Bra om du vill vara anonym.

 • Frihet att välja plats och miljö, vart du än befinner dig.

 • Tid över till annat då du slipper restiden till och från psykologmottagningen.

 • Enkelt och bekvämt.

 • Alla människor är olika; vissa föredrar att gå till en psykologmottagning, medan andra finner det lättare att prata och öppna upp sig om man inte befinner sig i samma rum som psykologen.

 • Trygga och erfarna leg. psykologer och leg. psykoterapeuter.