Psykologförbundet
Läs mer på hemsidan:  http://www.psykologforbundet.se/

Sveriges KBT-psykologer
Läs mer på hemsidan: http://sverigeskbtpsykologer.se/

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Läs mer på hemsidan: http://www.sfkbt.se/

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Intresseförening för KBT, kognitiv beteendeterapi
Läs mer på hemsidan: www.kbt.nu

Stödförening för Panikångest och Social fobi
Stödförening för tvångssyndromdrabbade
Läs mer på hemsidan: www.sps.nu

Svenska OCD-förbundet Ananke
Stödförening för tvångssyndromdrabbade
Läs mer på hemsidan: www.ocdforbundet.se/

OCD-föreningen Ananke i Stockholm
Stödförening för tvångssyndromdrabbade
Läs mer på hemsidan: http://www.ocdforbundet.se/stockholm/

ÅSS – Svenska Ångestsyndromsällskapet
Stödförening för drabbade av panikångest
Läs mer på hemsidan: www.angest.se

Adolf Fredriks Fysiocenter
Erbjuder behandling, rehabiliteringsträning och förebyggande insatser för människor med besvär i ryggrad, muskler och leder.
Läs mer på hemsidan: www.affysiocenter.se/