Ta kontroll över ditt liv

 
Depositphotos_76210231_652k.jpg

Sveapsykologerna bedriver psykologisk behandling och psykoterapi, på psykologmottagningar runtom i Stockholm och Göteborg samt via videolänk och telefon. Våra terapisessioner är minst 45 minuter. Vid parterapi är sessionerna längre än så. Vi erbjuder utöver KBT även psykodynamisk terapi, existentiell terapi, ACT och schematerapi. Sveapsykologerna utgår från att alla är individer med unika behov, som behöver skräddarsydda behandlingar utifrån olika metoder. Våra terapeuter kan erbjuda tider snabbt och tar även emot klienter under kvällar och helger.

Sveapsykologerna samarbetar med ett nätverk av leg. psykologer och leg. psykoterapeuter. Vi bedriver terapi på flertalet språk, t. ex. svenska, engelska, spanska och persiska. Våra terapeuter är specialiserade på behandling av olika typer av ångest, exempelvis paniksyndrom, social fobi, generaliserad ångest och hälsoångest. Vi behandlar även depression, nedstämdhet, stress, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, utmattningssyndrom, kriser, sexuella problem, låg självkänsla, dåligt självförtroende, relationsproblem, familjebehandling, anknytningsproblematik, stödsamtal, existentiella problem, känslomässiga problem, grubbel, oro samt beroendeproblematik: alkoholmissbruk, drogmissbruk, spelmissbruk et. c. Våra terapeuter har mångårig erfarenhet av att behandla psykologiska tillstånd hos barn och ungdomar. Inom företaget finns en bred erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer och sociala miljöer. Sveapsykologerna består av både interna och externa terapeuter, vilket innebär att vi sitter på egna vårdmottagningar och varje mottagning är därmed vårdgivare med eget vårdgivaransvar.

 

Våra tjänster

Sveapsykologerna erbjuder följande tjänster:

  • Individuell terapi.

  • Parterapi.

  • Terapi på psykologmottagning.

  • Terapi via videolänk, telefon och chatt.

  • Föreläsningar för företag, skolor et. c.

  • Kris- och stresshantering för bl.a. företag och skolor.

Kontakta oss på: info@sveapsykologerna.se så återkommer vi till dig så snabbt som möjligt!

 
 
living-room-2155376_1280.jpg

Vilka är vi?

Sveapsykologernas anslutna mottagningar finns i centrala Stockholm och Göteborg, men vi är även tillgängliga för dig online, via videolänk och telefon - vart du än bor!

 
 
 

"Vi har ett långvarigt samarbete med Sveapsykologerna. Vi uppskattar deras kompetens, noggrannhet och förmåga att möta klienter på ett bra sätt. Därtill är de lätta att samarbeta med. Vi kan varmt rekommendera Sveapsykologerna."

— Fredrik Ljung, Ekonom och medgrundare av Ljung och Sjöberg AB.