Vad är låg självkänsla?

Många personer har problem med låg självkänsla, dåligt självförtroende och negativ självbild. Här arbetar vi med att lära personen undersöka om den bekräftar sig själv genom att vara duktig eller söker bekräftelse utifrån. Vi undersöker även hur personens självdialog ser ut. Hos många som lider av låg självkänsla är det vanligt att man är hård mot sig själv. Mycket hårdare än man skulle vara mot en vän. Genom att träna på att börja vara snällare mot sig själv kan självkänslan bli bättre. Att ha en låg självkänsla kan betyda många olika saker för olika personer. Därför är det viktigt att göra en beteendeanalys där man undersöker hur den låga självkänslan yttrar sig för just den specifika klienten.

I vissa fall kan självkänslan stärkas av att personen vågar vara mera sunt självhävdande i sina relationer vilket innebär att den vågar uttrycka sina tankar, känslor, behov och vilja för sig själv och sin omgivning. Detta kan krocka med grundantaganden och livsregler om att man behöver prestera eller vara till lags för att duga inför sig själv och andra. Då kan personen arbeta med nya beteenden där hen testar att vara sann mot sig själv istället för vara duktig eller göra andra nöjda. Ofta blir resultatet bättre än det personen hade föreställt sig som kanske aldrig har testat dessa nya beteenden tidigare. Resultatet av att leva i samklang med ens kärnvärden är att man blir stolt över sig själv och växer vilket ger en bättre självkänsla. Studier har visat att känslan av stolthet är starkt förknippad med självkänsla. Många människor tillåter sig aldrig att vara stolta över saker. Att vara stolt innebär inte att vara arrogant men inte heller att skämmas när man har gjort något positivt, det finns en sund känsla av stolthet.

I vissa fall kan den låga självkänslan yttra sig genom perfektionism där personen tänker att den behöver göra allt perfekt för att duga inför sig själv eller andra. Perfektionismen blir då en kompensatorisk strategi för grundantagandet som exempelvis kan lyda "jag duger inte som jag är". Då kan personen istället behöva träna sig på "good enough" och se att dennes värde inte sitter i dem perfekta beteendena.

Alla människor har ibland kritiska tankar om sig själva och nästan alla människor har förmågan att känna grundkänslan skam. Problemet blir när personen har ett överskott av dessa tankar och känslor samt börjar ta det som sanningar och låter sig styras av detta vilket leder till undvikanden. Personen kanske undviker att träffa nya människor eller söka nya jobb vilket gör att personen tror ännu mindre på sig själv. Genom att klara av saker, känna sig kompetent och bli omtyckt av andra på ett sunt sätt kan personen få en bättre självkänsla och känna sig stolt över sig själv.

Det är normalt att vilja känna sig kompetent och vilja bli omtyckt av andra. Problemet uppstår när personen söker detta alldeles för mycket så att det krockar med personens gränssättning, återhämtning, sociala relationer, karriär et. c. Genom att sortera ut vad man egentligen vill med sitt liv, vem man vill vara och vilka delmål man behöver uppnå för att uppnå sina större mål så kan personen få en sund känsla av kompetens, bekräftelse och självkänsla. En sund självkänsla innebär inte att aldrig ha negativa tankar om sig själv. Det innebär snarare att kunna se dessa tankar som tankar och inte låta dem styra en ifrån ens långsiktiga mål och kärnvärden vilka gör livet meningsfullt, spännande och värt att leva. 

Självkänsla brukar beskrivas som känslan som personen har om sitt eget värde. Självförtroende brukar beskrivas som tilltron personen har på sina prestationer i ett visst område medan självbild innebär personens egenskaper i objektiv mening utan en värdering. Det är lättare att känna sig värdefull om man inte undviker livet, målen och att vara den man innerst inne vill vara. Fast oftast vill personen undvika när det uppstår jobbiga tankar och känslor. I terapin får man träna på att ta steg framåt trots att man bär med sig jobbiga tankar och känslor. Dessa brukar lätta efter ett tag och ofta känner sig personen nöjd och stolt när den har vågat gå utanför sin "comfort zone".