Den psykiska ohälsan i Sverige är mycket stor. Sveapsykologerna brinner för att hjälpa människor att må bättre med hjälp av olika terapeutiska metoder. Vi använder oss av evidensbaserad psykologisk behandling/psykoterapi. För oss är det alltid viktigast att klienten blir nöjd med behandlingen, trivs bra i relationen till terapeuten och framför allt når positiva resultat!

Eftersom vi vet hur viktig alliansen (relationen) är mellan terapeut och klient lägger Sveapsykologerna stort fokus på just detta. Alliansen byggs upp av förtroende, värme, målsättning et. c.

Vi är en grupp anslutna legitimerade psykologer och psykoterapeuter som arbetar med psykologisk behandling samt psykoterapi utifrån flera inriktningar såsom KBT, ACT, psykodynamisk terapi och MI. Vi tar emot klienter på anslutna psykologmottagningar i Stockholm och Göteborg. Vi bedriver även terapi via videolänk och telefon. Vi bedriver psykoterapi på svenska, engelska, persiska och spanska.

Sveapsykologerna består både av interna och externa terapeuter vilket innebär att vi sitter på våra egna vårdmottagningar och varje mottagning är därmed vårdgivare med eget vårdgivaransvar.

Telefon: 08 712 64 00
E-post: info@sveapsykologerna.se
Huvudkontor: Stureplan 4C, 114 35 Stockholm
Postadress: Stureplan 4C, 114 35 Stockholm

 
 

Terapeuter i Stockholm & Göteborg

Stockholm

David Waskuri, Verksamhetschef - Sveapsykologerna, leg. Psykolog & Socionom.

David Waskuri, Verksamhetschef - Sveapsykologerna, leg. Psykolog & Socionom.

David Waskuri

David är legitimerad psykolog med inriktning KBT samt psykodynamisk terapi. Han har även en socionomexamen. David har gedigen erfarenhet av att arbeta med bland annat ångest, depression, stress, utmattningssyndrom, kriser, trauman, PTSD, parterapi, relationsproblem, låg självkänsla, existentiell problematik, missbruk et. c.

Tidigare har David arbetat med följande: på ett flertal vårdcentraler, på stressmottagning, med neuropsykiatriska utredningar: ADHD- och autismutredningar, urvals- och organisationspsykologi, behandlingshem för missbruk, HVB-hem för ungdomar med trauman och självskadebeteenden, inom psykiatrin samt psykoterapi med klienter från ett flertal olika försäkringsbolag, privata klienter et. c. Han tar emot vuxna, ungdomar samt par. David tar emot klienter på psykologmottagningen som är belägen i centrala Stockholm, på Stureplan i Östermalm.

Varmt välkommen att boka en session!

 

Charlotta Axelqvist, leg. Psykoterapeut med inriktning KBT.

Charlotta Axelqvist, leg. Psykoterapeut med inriktning KBT.

Charlotta Axelqvist

Charlotta Axelqvist är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har erfarenhet från att ha arbetat med följande problemområden: ångest, depression, utmattningssyndrom, kriser et. c. Charlotta har även erfarenhet av följande områden: att arbeta med trauman, ätstörningar, parterapi, ungdomar samt klinisk sexologi.

Tidigare har Charlotta bland annat arbetat på vårdcentral, ätstörningsklinik, ungdomsmottagning, öppenvårdspsykiatrin samt socialtjänsten. Hon tar emot vuxna, ungdomar samt par. Charlotta tar emot klienter på sina mottagningar i centrala Stockholm, Rådhuset - Kungsholmen samt Södermalm.

Varmt välkommen att boka en session!

 

Mim Gavel, Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning KBT.

Mim Gavel, Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning KBT.

Mim Gavel

Mim Gavel är legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning KBT. Hon arbetar med psykisk ohälsa hos både vuxna, ungdomar och barn och har särskild
erfarenhet av behandling mot nedstämdhet, depression, ångest, stress och fobier samt även
livskriser, relationsproblem och föräldrafrågor. Hon genomför behandling på svenska eller
engelska. 

Tidigare har Mim arbetat med barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och
neuropsykiatriska utredningar samt psykologisk behandling och psykoterapi med vuxna på
vårdcentral. Hon har även utbildning i Motiverande samtal (MI) samt i schematerapi. För Mim är alliansen och det ömsesidiga förtroendet mellan klient och terapeut mycket viktigt. Hon genomför psykologisk behandling och psykoterapi på sin ljusa mottagning i Saltsjöbaden.

Varmt välkommen att boka en session!


Guiye Lövgren-Wiklund, leg. psykoterapeut med inriktning KBT samt psykodynamisk/existentiell inriktning.

Guiye Lövgren-Wiklund, leg. psykoterapeut med inriktning KBT samt psykodynamisk/existentiell inriktning.

Guiye Lövgren-Wiklund

Guiye Lövgren-Wiklund är legitimerad psykoterapeut med både KBT inriktning samt psykodynamisk/existentiell inriktning. Hon är även personalvetare. Guiye har arbetat många år som privatpraktiserande psykoterapeut bland annat hos Egil Linge med fokus på anknytning och relationsproblem. Hon har många års erfarenhet av par och familjeterapi. I den dagliga verksamheten arbetar hon med stressrelaterade tillstånd, depression, nedstämdhet och ångest samt ätstörningar och annan beroendeproblematik.  Många kommer också med existentiella dilemman, och där tillämpar hon den existentiella psykoterapin.

Guiye arbetar även med kris och trauma, och har vidareubildning inom EMDR. Hon har flera olika vidareutbildningar inom ACT, Selfcompassion samt olika imaginära metoder. Under flertalet år arbetade hon inom primärvården som psykoterapeut. Hennes utgångspunkt är att arbeta med evidensbaserade metoder, och att anpassa metod efter problematik och klient. Ett öppet och icke dömande förhållningssätt kännetecknar hennes bemötande. Guiye föreläser och handleder bland annat inom socialpsykiatrin samt i privata närings- och utbildningssammanhang. Hon är medlem i SfKBT, SEPT – och beteendemedicinska föreningen. Guiye tar emot klienter på sin mottagning i centrala Stockholm på Drottninggatan.

Varmt välkommen att boka en session!