Vad är existentiella problem?

Många människor känner att de saknar mening med livet. Man vet inte vad livet går ut på eller vart man är på väg. Genom att undersöka vilka kärnvärden och mål klienten har i livet kan denne få en tillvaro som känns mer värdefull. Istället för att fly från sig själv eller leva på ”autopilot” kan personen använda sig av medvetna handlingar som harmoniserar med den hen egentligen vill vara och ta steg i denna riktning.

Ofta lever människor både efter samhällets normer samt efter det föräldrarna eller den närmaste omgivningen har gjort eller sagt åt en att göra. I terapin kan vi undersöka vad som är personens egna grundantaganden, livsregler, kärnvärden och mål i livet. På så vis kan man lyckas uppnå det liv som man själv vill leva. En person som exempelvis har lärt sig att vara till lags har kanske aldrig frågat sig själv vad hen vill, känner eller har för behov. Denne kanske inte vågar ta plats, eftersom det inte överensstämmer med livsregeln att man behöver vara andra människor till belåtenhet för att bli omtyckt. Genom att synliggöra hur dessa dysfunktionella livsregler krockar med personens genuina kärnvärden och mål i livet kan man utforska nya beteenden där hen lyssnar in sina egna tankar, känslor och behov på ett nytt sätt.

Ibland kan förändringar av detta slag kännas läskiga, men de leder i regel till goda resultat. Livet handlar inte om att undvika smärta, utan snarare om att kunna förhålla sig till tankar och känslor på ett sunt sätt samtidigt som man fortsätter ta steg framåt i en meningsfull riktning. Det handlar om att kunna vara fullt närvarande och bli uppfylld av det livet har att erbjuda. För att lyckas åstadkomma detta måste man dock våga gå utanför sin "comfort zone". Oftast har personen målat upp en bild där konsekvenserna av att gå utanför bekvämlighetszonen framstår som värre än de faktiskt är. Det är svårt att uppnå målen utan att på olika sätt även utmana sig själv. Självklart gör man detta gradvis, i en trygg takt som är kärleksfull mot en själv.